Säker sanering
som tryggar din hälsa

Erfarenhet - Kunskap - Behörighet

Säker sanering
som tryggar din hälsa

Erfarenhet - Kunskap - Behörighet

Asbestsanering Huddinge

Välkommen! Vi hjälper privatpersoner och företag med effektiv och säker asbestsanering I Huddinge och hela Storstockholm i samband med rivning, flytt, renovering och ombyggnad. Oavsett hur din situation ser ut är vårt mål alltid att skräddarsy den bästa lösningen för asbestsanering åt dig.

Att utsättas för asbestdamm ökar risken att drabbas av svåra sjukdomar, bland annat cancer. Det är när asbesthaltigt material bearbetas, till exempel vid rivning, som det farliga dammet frigörs. Därför ska du, om du misstänker att det finns asbesthaltigt material där du vill riva eller bygga om, alltid anlita en firma som känner till riskerna med asbestsanering och kan avlägsna materialet på ett kontrollerat och säkert sätt. Den kunskapen och kompetensen finns hos oss.

Kontakta oss idag om du behöver hjälp med asbestsanering i Huddinge!

burk asbestsanering huddinge

När behövs asbestsanering?

Vid alla rivningar, ombyggnader och reparationer där man misstänker att det kan finnas asbest med i bilden måste man vara på sin vakt. I Huddinge finns många villor och andra byggnader där asbest använts vid uppförandet och sannolikheten är därmed stor för att du kommer att behöva asbestsanering i Huddinge när du vill bygga om eller renovera.

Asbest slutade användas som byggnadsmaterial i början av åttiotalet och i Sverige finns asbest i regel inte i byggnader som uppförts efter 1979. Dessförinnan var det dock ett flitigt använt material, framför allt vid isolering. Asbesthaltigt material är också vanligt förekommande som brandskydd i väggar, samt i mattlim och kakelfogar.

För att inte utgöra en hälsofara måste asbestsanering utföras med skyddskläder och ansiktsmask. Området där man river ut asbest måste förses med en säkerhetssluss så att asbestfibrerna inte riskerar att läcka ut till omgivningen, och allt damm måste samlas upp med hjälp av särskilda dammsugare och sedan tas om hand på ett korrekt sätt.

Arbetsmiljöverket har strikta riktlinjer för asbestsanering och dessa följer vi naturligtvis till punkt och pricka. Läs mer om hur vi arbetar med asbestsanering här.

Asbest - pålitligt byggmaterial eller miljögift?

Asbest är ett ämne som besitter många egenskaper som är värdefulla inom byggindustrin, till exempel hållfasthet och smidighet, god ljud- och värmeisolering. Det är också mycket svårantändligt och därför utmärkt som brandskydd. Dessa egenskaper gjorde asbest mycket vanligt i byggnader under 1900-talet.

Med tiden upptäcktes dock att asbestfibrer, de mikroskopiska partiklar som frigörs när asbesthaltigt material bearbetas till exempel vid högtrycksspolning eller rivning, kan utgöra allvarliga hälsorisker. Asbestfibrerna har förmågan att ta sig långt ner i lungorna och orsaka svåra sjukdomar, bland annat cancer och bindvävssjukdomar. På grund av detta förbjöds asbest i byggnadsmaterial i början av åttiotalet, men finns alltså i stor utsträckning kvar i byggnader som uppförts innan dess. Så länge det sitter där det sitter utgör asbest i regel ingen hälsorisk, men om man vill riva eller bygga om där asbesten finns så måste man asbestsanera först.

Asbestsanering med fokus på miljön

Vi utför asbestsanering i Huddinge och andra delar av Stockholm på ett sätt som är säkert både för hälsan och miljön. Att ge sig på att riva asbesthaltigt material själv kan innebära stora risker för både dig och din familj, och därför ska du alltid kontakta oss för en sanering om du misstänker att ditt hus eller ditt kontor innehåller asbest.

Vi följer de strikta regler för asbestsanering som finns uppsatta av arbetsmiljöverket och i vårt arbetslag finns stor kunskap och erfarenhet kring asbestsanering. Vi har även det speciella tillstånd för asbestsanering som utfärdas av Arbetsmiljöverket.

Skräddarsydda lösningar för våra kunder

När du kontaktar oss för asbestsanering gör vi alltid en grundlig besiktning för att uppskatta förekomsten och halterna av asbest i den aktuella byggnaden. Därefter skapar vi en skräddarsydd lösning för asbestsanering av din bostad, kontor eller lokal. Att utföra asbestsanering innebär alltid ett stort ansvar, eftersom saneringen är avgörande för att byggnaden i fråga sedan är säker att vistas i ur hälsosynpunkt. Det ansvaret tar vi på största allvar.

Vid sidan av asbestsanering. så erbjuder vi även följande tjänster inom sanering:

  • PCB
  • Desinficering
  • Kasein
  • Kreosot
  • Sjuka hus
  • Mögel och bakterier
  • Luktsmitta
  • Mikroorganismer/mögelarter

Vi utför även betonghåltagning

Om du bor i eller förvaltar ett hus i Huddinge eller någon annan del av Storstockholm där du misstänker att det finns asbest och där du vill renovera eller bygga om, kontakta oss för en kostnadsfri offert på asbestsanering. Vi har möjligheten att mäta förekomsten av asbest i detalj och hitta den säkraste och effektivaste lösningen för asbestsanering. Vi gör ditt hem eller kontor fritt från minsta spår av asbest, så att det blir helt säkert att vistas och bo i för både nuvarande och framtida generationer. Välkommen till oss!

Din expert på asbestsanering i Huddinge