Asbestsanering

Så här utför vi asbestsanering

Eftersom asbest är ett så farligt material att andas in måste man tänka mycket noga på säkerheten när man utför asbestsanering. De asbestfibrer som frigörs när man river ner asbesthaltigt material är extremt små och lätta, och kan bli hängande i luften som damm en lång tid efter rivningen.

För att fånga upp alla fibrer som frigörs använder vi dammsugare med specialtillverkade filter som klarar att samla in även de minsta asbestfibrerna. I en vanlig dammsugare skulle asbestfibrerna passera rätt genom filtret och ut i luften igen.

inplastad asbestsanering huddinge

Vi förbereder arbetsområdet

Vi börjar alltid med att spärra av och täta det område som ska saneras. Vi sätter upp täckplast och tätar alla hål vid ventiler och rörgenomföringar, och ventilationen stängs av. Vi plockar ut alla möbler och lösa föremål och plastar in det som inte går att flytta ut. Sedan tätar vi springor vid fönster och dörrar så att inget asbestdamm ska kunna ta sig utanför avspärrningen. En container för avfallet placeras så nära utrymmet som möjligt.

Nästa steg är att skapa ett undertryck i utrymmet för att vara hundra procent säker på att inga asbestfibrer ska kunna ta sig ut genom några ventiler eller springor. Det görs med hjälp av fläktar som placeras ut utifrån rummets dimensioner. Därefter är utrymmet förberett för sanering.

Skyddskläder och utrustning

När vi arbetar har vi tättslutande skyddsoveraller på oss. VI har också en ansiktsmask med filter som gör att vi inte riskerar att få ner asbestdamm i lungorna. För att få bort material använder vi oss av slipmaskiner, mejselhammare och liknande utrustning och för att det damm som frigörs ska kunna tas om hand är dessa försedda med utsug som samlar upp dammet till specialdammsugaren. Målet är att så lite asbestdamm som möjligt ska bli hängande i luften.

Noggrann och metodisk sanering

När vi river asbesthaltigt material arbetar vi lugnt och koncentrerat. Dels för att se till att arbetet utförs på ett så säkert sätt som möjligt, men också för att arbetet kan vara tungt och blir ännu tyngre på grund av skyddskläderna och ansiktsmasken.

Efter utfört arbete dammsuger vi och våttorkar alla verktyg och tar ut dem från utrymmet. Därefter gör vi en finsanering där alla ytor i arbetsområdet dammsugs, våttorkas och vid behov spolas av med vatten. Fläktarna får fortsätta gå upp emot ett halvt dygn efter saneringen, för att säkerställa att de samlat upp allt damm. Vi tar hand om allt avfall genom att plasta in det, lägga det i containern och köra det till återvinningscentralen där det kan tas om hand.

Säker asbestsanering i Huddinge